Michał Wendland

dr, adiunkt w Zakładzie Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii UAM. Asystent redaktora naczelnego rocznika "Lingua ac Communitas". Zainteresowania badawcze: filozofia języka, teoria komunikacji, klasyczna filozofia niemiecka, zagadnienie konstruktywizmu w obszarze komunikologii, nietransmisyjne modele komunikacji, wybrane aspekty społeczno-regulacyjnej teorii kultury, semiotyki i semiologii. Autor m.in.: "Język, obraz, konstytuowanie rzeczywistości" (współredakcja: 2007); "Język, rozumienie, komunikacja" (współredakcja: 2011); "Konstruktywizm komunikacyjny" (2011).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji

Konstruktywizm komunikacyjny