Mateusz Pisarek

teolog. W Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki przygotowuje obecnie rozprawę doktorską w zakresie katechetyki nt. roli edukacji cyfrowej w nauczaniu religii. Zainteresowania badawcze: katechetyka, edukacja cyfrowa w nauczaniu religii, edukacja medialna. Uczestnik projektu badawczego "Konstruowanie optymalnego podręcznika do nauczania religii «Z Bogiem na ludzkich drogach»", realizowanego w latach 2011-2014.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Obecność nauczania religii w publicznym systemie oświaty w świetle obowiązującego prawa