Małgorzata Szpakowska

emeryt. prof. Zakładu Historii Kultury Wydziału Polonistyki UW. Historyk idei, historyk i antropolog kultury, krytyk literacki. Członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu. Członkini redakcji „Dialogu”. Zasiada w jury Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego. Zainteresowania badacze: historia kultury, zwłaszcza w zakresie idei, przemiany obyczaju w XX wieku, antropologia ciała (punkty przecięcia natury i kultury w sferze odżywiania, seksu, zdrowia, choroby etc.), krytyka teatralna. Autorka m.in.: "Dyskusje ze Stanisławem Lemem" (1996 i nast.); "Zakorzenieni, wykorzenieni: o carach, wodzach i człowieku osobnym" (1997); „Chcieć i mieć: samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian” (2003); „Teatr i bruk: szkice o krytykach teatralnych” (2006); „Obyczaje polskie: wiek XX w krótkich hasłach” (redakcja: 2008).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza

O kulturze i znachorach