Małgorzata Borowska

prof. i kierownik Pracowni Studiów Helleńskich na Wydziale „Artes Liberales” UW. Filolożka klasyczna, neohelenistka, bizantynolożka. Członkini Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Bizantynologicznej PAN, Zespołu Filhelleńskiego i Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” na Wydziale „Artes Liberales”. Zainteresowania badawcze: teatr grecki i łaciński, literatura demotyczna, język staro- i nowogrecki, kultura i literatura nowogrecka (szczególnie twórczość Adamandiosa Koraisa, Makrijanisa, Nikosa Kazandzakisa, pieśni i bajki ludowe). Autorka m.in.: "Intensywny kurs języka nowogreckiego" (1991); "Dijenis Akritas: opowieść z kresów bizantyńskich" (przeł. i oprac.: 1998); "Mparmpagiōrgos: książka do nauki języka nowogreckiego" (2000, wyd. 1); "Gminna pieśń Greków: antologia" (wybrała, przeł., wstępem i komentarzem opatrzyła: 2004); "Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego: antologia", cz. 1-2 (wybrała, przeł., wstępem i notami opatrzyła: 2006); "Filhellenizm w Polsce: rekonesans" (współredakcja: 2007); "Filhellenizm w Polsce: wybrane tematy" (współredakcja: 2012); "Mormolýkī: książka do nauki języka starogreckiego" (1996, wyd. 1).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Oikeia pragmata: z dziejów dramatis personae rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa

Le Théâtre politique d'Euripide: problémes choisis