Maciej Bernatt

dr, adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania UW. Prawnik, ukończył także stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od lipca 2010 r. asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Wielokrotny stypendysta i stażysta polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zainteresowania badawcze: prawo antymonopolowe, prawo pracy, polityka UE. Autor m.in.: "Społeczna odpowiedzialność biznesu: krytyczna analiza" (współredaktor: 2011); "Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji" (2011).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Społeczna odpowiedzialność biznesu: wymiar konstytucyjny i międzynarodowy

Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji