Krzysztof Zamorski

prof. Instytutu Historii UJ, gdzie kieruje Zakładem Dziejów Historiografii i Metodologii Historii, kierownik studiów doktoranckich, wykładowca krakowskiego Uniwersytetu Dzieci. Od 1997 współredaktor z prof. Maciejem Salamonem czasopisma "Historyka. Studia metodologiczne". Zainteresowania badawcze: historia społeczno-gospodarcza czasów nowożytnych, demografia historyczna i teoria historii. Autor m.in.: "Historyk i historia: studia dedykowane pamięci prof. Mirosława Frančicia" (współredakcja: 2005); "Dziwna rzeczywistość: wprowadzenie do ontologii historii" (2008).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Folwark i wieś: gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705-1845

Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji: ludność Galicji w latach 1857-1910

Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku