Krzysztof Klincewicz

(ur. 1972 r.) dr hab., prof. i kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji w Katedrze Teorii Organizacji UW. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach doradczych i menedżerskich w branży informatycznej w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii potwierdzone tytułem zawodowym chartered marketer, nadanym przez brytyjski Chartered Institute of Marketing. Zainteresowania badawcze: zarządzanie technologiami i innowacjami, a szczególnie strategiami firm technologicznych. Autor m.in.: "Dyfuzja innowacji: jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług" (2011); "Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi" (2012); "Klasa kreatywna w Polsce: technologia, talent i tolerancja jako źródło rozwoju regionalnego" (redaktor: 2012); "Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania w XXI wieku" (współredaktor: 2012).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Polska innowacyjność: analiza bibliometryczna

Strategic alliances in the high-tech industry