Karol Dąbrowski

dr nauk prawnych, absolwent podyplomowych studiów menedżerskich Politechniki Lubelskiej na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2012 r. prorektor ds. organizacyjno-dydaktycznych Collegium Varsoviense w Warszawie, przynależącego do Konsorcjum Uczelni Futurus. Kierownik Pracowni Badań nad Samorządami przy Fundacji Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, powstałej w 2011 r. niezależnej placówki badawczej działającej na rzecz rozwoju badań nad samorządem gospodarczym, zawodowym i terytorialnym oraz integracji środowiska badaczy zajmujących się tą problematyką. Redaktor naczelny "Rocznika Samorządowego" wydawanego przy Fundacji. Zainteresowania badawcze: samorząd gospodarczy, zarządzanie organizacjami pozarządowymi, administracja skarbowa, prawne aspekty głuchoślepoty. Autor m.in.: "Deregulacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej" (współredakcja: 2012); "Nauka o administracji: skrypt akademicki" (2012); "Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi" (redakcja: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Archiwalia izb przemysłowo-handlowych: stan i perspektywy badań

Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi