Józef Majchrzak

(1909-1985) dr, laureat Nagrody im. Oskara Kolberga w 1983 r. w dziedzinie: Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja. Ojczyzną jego rodziców była Wielkopolska, tutaj też powrócił z emigracji zarobkowej. Ukończył w Rawiczu Seminarium Nauczycielskie. Po wojnie studiował muzykologię we Wrocławiu i za prace pt. „Śląskie warianty krakowskiej melodii «Za Krakowem czarny las» i «Miałeś chamie złoty róg»” otrzymał dyplom magisterski w 1949 r. W tym też roku rozpoczął pracę w Redakcji Muzycznej Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu. Już na początku lat 50. brał udział w akcji Państwowego Instytutu Sztuki zbierania pieśni i melodii ludowych. W 1955 r. wydał „Dolnośląskie pieśni ludowe”. W latach 60. był kierownikiem Domu Kultury w Kątach Wrocławskich, kontynuował prace badawcze, ale też popularyzował folklor dolnośląski w pracy kulturalnej. Praca w radiu pozwoliła mu na dalszą penetrację terenu i dokonywanie nagrań, mobilizowała też do poszukiwań archiwalnych także w obrębie materiałów niemieckojęzycznych. Opracował blisko siedemset audycji folklorystycznych, 40 artykułów i esejów. W 1973 r. obronił pracę doktorską pt. „Polska pieśń ludowa na Dolnym Śląsku”, która pod tym tytułem została wydana w 1983 r. Od 1970 r. pracował jako nauczyciel muzyki w Studium Nauczycielskim, a później jako wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu. Prof. Dorota Simonides tak ocenia dorobek Józefa Majchrzaka w czasopiśmie "Lud": "(...) jako badacz regionalny wniósł do skarbca kultury narodowej nie tylko kilka cegieł, ale gmach cały, który usuwa istniejącą od wieków ignorancję historyczną dotyczącą Dolnego Śląska. Badania wszak opierał na kulturze ludowej ludności rodzimej, tej autochtonicznej, o której myślano, że już dawno wymarła bądź też została zgermanizowana” [za: http://www.nagrodakolberg.pl/ ].

Liczba opublikowanych utworów: 1

Folklor ziemi kępińskiej