Jolanta Choińska-Mika

(ur. 1957) prof. w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego UW. Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych, członkini Zespołu Historii Kultury Staropolskiej. Lider Zespołu Dydaktyk Szczegółowych oraz Pracowni Historii w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od 2010 r. kieruje Zespołem Historycznym pracującym w projekcie „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, którego nadrzędnym celem jest rozwijanie dydaktyki historii i zbadanie wprowadzania nowej podstawy programowej do szkół oraz narzędzi dydaktycznych do pracy. Zainteresowania badawcze: historia Wysp Brytyjskich, staropolska kultura polityczna. Autorka m.in.: "Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów" (1998) oraz licznych podręczników do szkolnego nauczania historii i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

Liczba opublikowanych utworów: 2

Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów

Między społeczeństwem szlacheckim a władzą: problemy komunikacji społeczności lokalne – władza w epoce Jana Kazimierza