Jerzy Lileyko

(1932-2009) historyk sztuki, prof. i kierownik Katedry Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki KUL. Prof. Instytutu Sztuki PAN. W latach 1960-1963 pracował w Muzeum w Łazienkach, w latach 1963-1974 w Muzeum Historycznym m. Warszawy, od 1974 do 1979 r. w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie współtworzył urządzenie wnętrza zamku. Uznawany za jednego z najwybitniejszych badaczy dziejów mecenatu królewskiego i polskiego sejmu doby nowożytnej oraz znawców historii dawnej Warszawy. W roku 1993 został redaktorem naczelnym „Kroniki Warszawy". Wśród zainteresowań badawczych profesora znalazły się również relacje polsko-saskie za czasów Augusta II i Augusta III.

Liczba opublikowanych utworów: 3

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Warszawski rezydencja królewska i siedziba władz Rzeczypospolitej 1569-1763

Życie codzienne w Warszawie za Wazów