Janusz Zawiła-Niedźwiecki

prof. dr hab. inż. i kierownik Zakładu Informatyki Gospodarczej na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji, p.o. Dyrektora Centrum Informatyzacji PW. Współpracuje z Szkołą Główną Handlową, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Collegium Civitas, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Praktyk zarządzania, dyrektor ośrodków komputerowych, kierownik projektów. Członek Zespołu Badań i Rozwoju NOT, członek Rady Naukowej GIODO, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW. Przewodniczący Rady Fundacji im. Profesora Kazimierza Bartla. Prowadzi stronę autorską poświęconą doradztwu, technikom organizatorskim, projektowaniu: http://jzn-doradztwo.com/. Zainteresowania badawcze: zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zapewnianie ciągłości działania podmiotów gospodarczych, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, modele świadczenia usług informatycznych. Autor m.in.: "Giełdowe notowania ciągłe" (1995); "System informacyjny giełdy papierów wartościowych w Warszawie" (współautor: 2000); "Bezpieczeństwo systemów informacyjnych" (współautor: 2012); "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Operational risk as a problematic triad: risk, resource security, business continuity