Janusz Mucha

(ur. 1949 r.) prof. w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Dziekan Wydziału. Członek Komitetu Socjologii PAN i Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Członek Rady Redakcyjnej i recenzent "Studiów Socjologicznych", członek Rady Naukowej czasopisma "Edukacja i Kultura". Zainteresowania badawcze: teoria konfliktu społecznego i zmiany społecznej, teoria i historia socjologii, antropologia społeczna, stosunki wyznaniowe i etniczne, zwłaszcza w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Autor m.in.: "Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia" (współredaktor: 1997); "Autobiografie czasu transformacji: socjologowie Europy Środkowej i Wschodniej" (współredaktor: 2006); "Co nas łączy, co nas dzieli?" (współredaktor: 2008); "Ku socjologii starości: starzenie się w biegu życia jednostki" (współredaktor: 2011).

Liczba opublikowanych utworów: 7

C. W. Mills

Cooley

Socjologia jako krytyka społeczna: orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej

Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich

Uspołeczniona racjonalność technologiczna: naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności

Oblicza etniczności: studia teoretyczne i empiryczne

Codzienność i odświętność: Polonia w South Bend