Jan Adamczyk

prof. dr hab. inż. w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Członek Research Board of Advisors. Zainteresowania badawcze: agromarketing, marketing terytorialny, analiza rynku, zjawiska globalizacjyjne i regionalizacyjne. Autor m.in.: "Teoretyczne podstawy etyki biznesu" (współautor: 2002); "Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym" (redakcja: 2003); "Marketing: doświadczenia i trendy" (redakcja: 2007); "Marketing międzynarodowy" (2008).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Internet na usługach marketingu