Jakub Filonik

mgr, doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Zainteresowania badawcze: literatura grecka okresu klasycznego (głównie tragedia attycka i mowy sądowe), kultura, społeczeństwo i instytucje demokratycznych Aten, problem wolności w świecie starożytnym i współczesnym, grecka myśl polityczna, prawo greckie. Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych i publikacjach zbiorowych.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Bunt i buntownicy w tragedii greckiej