Jacek S. Matuszewski

(ur. 1946 r.) prof. i kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji UŁ, twórca i wieloletni redaktor naczelny "Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" - czasopisma naukowego wydawanego w Łodzi od 1993 roku, skupiającego wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Zainteresowania badawcze: historia prawa polskiego, prawo sądowe, ustrój polityczny na ziemiach polskich począwszy od powstania państwa aż po czasy najnowsze. Autor m.in.: "Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgierskiego w Polsce" (1983); "Postanowienia i realizacja ustawodawstwa zastawnego sejmów egzekucyjnych" (1986); "Najstarszy zwód prawa polskiego" (współtwórca: 1995).

Liczba opublikowanych utworów: 2

"Vicinia id est...": poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola

Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgierskiego w Polsce