Ewa Wółkiewicz

dr, adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Zainteresowania badawcze: socjologia turystyki i podróżnictwa; historia powszechna Europy średniowiecznej i nowożytnej; historia Kościoła katolickiego, kultura chrześcijańska. Autorka m.in.: "Kapituła kolegiacka św. Bartłomieja w Głogówku (1379-1550)" (2005); "Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem?: społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych" (współredakcja: 2012); "Urzędnicy miejscy Nysy do 1618 roku" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Otmuchowie: dzieje, organizacja, skład osobowy (1386-1477)