Emanuel Kulczycki

dr, adiunkt w Zakładzie Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii UAM. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Komunikacji (International Communication Association), Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Członek IV kadencji Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze: filozofia i teoria komunikacji społecznej, filozofia kultury, językoznawstwo stosowane, nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, idea otwartej nauki. Prowadzi blog „Warsztat badacza”. Autor m.in.: "Język, rozumienie, komunikacja" (współredakcja: 2011); "Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji" (współredakcja: 2012).

Liczba opublikowanych utworów: 4

Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji

Teoretyzowanie komunikacji

Dzieci sieci 2.0

Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej