Dorota Szagun

dr, adiunkt w Zakładzie Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UZ. Członkini Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Zainteresowania badawcze: językoznawstwo diachroniczne, ze szczególnym uwzględnieniem języka i stylu poezji romantyzmu, zwłaszcza poezji religijnej, leksykografia. Autorka m.in.: "Polskie pióra znad Wilii: bibliografia polskich współczesnych pisarzy Wileńszczyzny 1985-2005" (współredakcja: 2001 i nast.); "Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne poezji religijnej Kornela Ujejskiego" (2006).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Jedna pieśń - dwa dzieła: szkice o dwóch wersjach "Pieśni nad pieśniami" w romantyzmie