Cezary Wąs

dr, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UWr, kustosz w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze: architektura sakralna, filozofia kultury i sztuki, sztuka polska, słoweńska, niemiecka, relacja polityka a sztuka. Autor m.in.: "Edyta Stein: człowiek krzyża, cierpienia, ofiary w twórczości Berta Gerresheima" (współredakcja: 2002); "Architektura Jože Plečnika" (2004); "Leon Podsiadły" (2012).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Antynomie współczesnej architektury sakralnej

Architektura a dekonstrukcja: przypadek Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego