Bartosz Ryż

mgr, prezes Zarządu Fundacji "Projekt Nauka". Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej, promującej naukę polską w kraju i zagranicą. Zainteresowania badawcze: teoria literatury, koncepcja dyskursu w badaniach literackich.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Koncepcja języka teoretycznoliterackiego strukturalistów polskich