Anna Ujwary-Gil

dr, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Stypendystka Fundacji Stypendialnej i Szkoleniowej (Fundusze Norweskie). Redaktor naczelna międzynarodowego czasopisma naukowego "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovaation", kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA oraz badacz w międzynarodowym projekcie w ramach 7. Ramowego Programu (Działania Marie Curie) pt. "Reinvent: Transforming SMEs in Creative Sectors through Business Model Innovation". Organizatorka ogólnopolskich, cyklicznych konferencji naukowych młodych pracowników nauki, doktorantów i adiunktów, pt. "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów". Zainteresowania badawcze: zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, pomiar zasobów niematerialnych. Autorka m.in.: "Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa" (2009, wyróżniona w 2010 r. prestiżową nagrodą Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN); "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów" (współredakcja: 2009, 2010).

Liczba opublikowanych utworów: 6

Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie: wybrane zagadnienia

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów

Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów

Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands

Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands