Anna Rzepka

dr, adiunkt w Katedrze im. Vergílio Ferreiry przy Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ. Zasiada w jury konkursu przekładowego w zakresie języka portugalskiego Le Tradução. Zainteresowania badawcze: komparatystyka literacka w zakresie literatur hiszpańskiej i portugalskiej doby średniowiecza, rękopisy iberyjskie z księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, teoria i praktyka przekładu, w tym przekładu literackiego. Autorka m.in.: "Osiem zeszytów" / Heloneida Studart (przekład: 2010).

Liczba opublikowanych utworów: 2

The history of the collection of Romance manuscripts from the former Preussische Staatsbibliothek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Library in Kraków

Historia kolekcji rękopisów romańskich z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie