Andrzej Wyrobisz

emeryt. prof. Instytutu Historii Sztuki UW, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: dzieje gospodarcze Polski XVI–XVIII w., głównie w zakresie problematyki miejskiej, budownictwo, architektura sakralna, rzemiosło, ze szczególnym uwzględnieniem szklarstwa, historia powszechna i regionalna, zwłaszcza Małopolski. Autor m.in. "Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV wieku" (1963); "Szkło w Polsce: od XIV do XVII wieku" (1968); "Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w." (redakcja: 1981).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV wieku

Szkło w Polsce: od XIV do XVII wieku