Andrzej Turnau

(ur. 1947 r.) prof. dr hab. inż. w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Członek m.in. IFAC Technical Committee on Optimal Control. Zainteresowania badawcze: przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, sterowanie optymalne, sztuczna inteligencja, algorytmy. Autor m.in.: "Ćwiczenia z automatyki na maszynie analogowej i cyfrowej" (współautor: 1981); "Postępy w regulacji optymalno-czasowej w czasie rzeczywistym" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Sterowanie docelowe układami nieliniowymi w czasie rzeczywistym – algorytmy inteligentne i optymalnoczasowe