Aleksander Bursche

prof. i kierownik Zakładu Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego Z Barbaricum w Instytucie Archeologii UW, członek Rady Naukowej Instytutu. Uczestnik przeszło dwudziestu ekspedycji wykopaliskowych w Polsce i za granicą, w tym na Hayling Island (Wielka Brytania), na Olandii (Szwecja) i w Akrai/Acre (Sycylii). Przez siedem sezonów kierował badaniami wykopaliskowymi na nekropolii kultury wielbarskiej w Krośnie w gminie Pasłęk. Członek korespondencyjny Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, członek komitetu Danish PhD School of Archaeology, Society of Fellows Wolfson College w Oksfordzie, Akademii Amerykańskiej w Rzymie, Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN. Członek i wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Członek Komitetu Naukowego „Journal of Archaeological Numismatics”, Rady Naukowej "Notae Numismaticae". W latach 2012-2017 będzie kierował projektem "Znaleziska monet rzymskich z ziem polskich i historycznie z Polską związanych (FMRPL)", stanowiącym grant MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zainteresowania naukowe: archeologia i numizmatyka Europy starożytnej, problemy konserwatorstwa archeologicznego, organizacja, marketing i popularyzacja w dziedzictwie archeologicznym. Autor m.in. "Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski", t. 1-2 (współredakcja: 1998-2001); "Antyk i barbarzyńcy" (współredakcja: 2003).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Złote medaliony rzymskie w Barbaricum: symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności